MainPage  
 
 
  

Załęże

Adres: 40-854 Katowice, ul. Gliwicka 78;

           tel. 32-225 43 14; 32-254 47 67;

            zol@katowice.opoka.arg.pl

           Placówka powstała 4 04 1899 roku. Siostry podjęły prowadzenie ochronki, sierocińca, szkoły gospodarstwa domowego, szkoły muzycznej, kuchni dla bezrobotnych oraz przedszkola. Od samego jednak początku dominującą działalnością sióśtr tu mieszkających była opieka nad chorymi. Ta działalność jest kontunuowana do dziś, choć w nieco innej formie. Od 1950 roku mieści się tutaj Zakład Opiekuńczo-leczniczy dla kobiet. W nim otaczają siostry (wraz z personelem świeckim) całodobową opieką osoby nie mogące - z różnych powodów - przebywać w swoim środowisku rodzinnym. Pensjonariuszkom zapewnia się wszechstronną pomoc i rehabilitację. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: www.zol.katowice.opoka.org.pl.

            Prócz tego siostry czynnie włączają się w apostolstwo parafialne. 

 

 

W kaplicy
W ogrodzie
Terapia zajęciowa

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j