MainPage  
 
 
  

Katowice - Bogucice

Adres: 40-210 Katowice,  ul. Leopolda 1-3

Placówki Opiekuczo - Wychowawcze ;  Centrum Administracyjne "Wspieranie w rozwoju"

                   tel/ fax: 32-25 81 0540

         Siostry przybyy do Bogucic 20. XII 1886 r., by obj opiek dzieci w sierocicu im. ks. Leopolda Markiefki. Historia domu jest bardzo bogata - w czasie  II wojny wiatowej wysiedlono siostry,  a  400 dzieci wywieziono do Niemiec i do innych zakadów na terenie Polski. Dnia 19. 05 1945 r. siostry i 80 chopców powrócio z wojennej tuaczki. Troch pniej komunistyczne wadze pastwowe przeksztaciy sierociniec w zakad specjalny dla dzieci lekko upoledzonych.

         Obecnie siostry prowadz Orodek Wychowawczy dla dzieci i modziey, a od 1990 r. take przedszkole. Siostry pracuj równie przy kociele parafialnym oraz w Kurii Arcybiskupiej w Katowicach.

        Od 1924 r. w budynku mieci si take Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi – siedziba wadz zakonnych Prowincji pod wezwaniem w. Michaa Archanioa.

          Dnia 25. 03 2008 roku  ks. arcybiskup Damian Zimo powici zainstalowane w naszym klasztorze (kolejne ju w Archidiecezji) okno ycia. Matki, które z jakiego powodu nie mog zaopiekowa si swoim dzieckiem, maj tym samym moliwo pozostawienia dziecka w bezpiecznym, nie zagraajcym zdrowiu i yciu miejscu. W momencie otwarcia tego okna w klasztorze rozlega si alarm, wezwane pogotowie ratunkowe sprawdza stan zdrowia dziecka, a nastpnie przekazane jest ono do pogotowia opiekuczego.

KLasztor w Bogucicach
Modlitwa w kaplicy
Karnawa w Orodku Wychowawczym
W przedszkolu
okno ycia
Praca w szpitalu

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl