MainPage  
 
 
  

Formacja

Do zgromadzenia przyjmujemy dziewczęta po skończonej szkole ponad gimnazjalnej do 30 roku życia. Kandydatura trwa przynajmniej 6 tygodni. To pierwsze zapoznanie się kandydatki ze wspólnotą i zgromadzeniem, oraz czas poznawania własnego powołania.

POSTULAT

Postulantki uzupełniają wiedzę religijną pomagają siostrom w różnych pracach, a także poznają historię zgromadzenia Postulat trwa przynajmniej jeden rok i jest to czas poznawania charyzmatu i zadań zgromadzenia oraz życia wspólnotowego.

NOWICJAT

Trwa 2 lata. Czas ten poświęcony jest pogłębianiu życia modlitwy, wiedzy religijnej i życia we wspólnocie Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok. Siostra nowicjuszka w czasie obłóczyn otrzymuje nowe imię zakonne.

JUNIORAT

Jest to czas dalszej formacji zakonnej, pogłębiania więzi z Jezusem i poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Po 5 latach od złożenia pierwszych ślubów siostry składają śluby wieczyste. Zewnętrznym znakiem zaślubin z Chrystusem jest obrączka na ręce siostry.Siostra, zaślubiona na zawsze Chrystusowi, kroczy na codzień drogami, które wyznacza Jego łaska.

Ks. Robert Spiske – Założyciel naszego Zgromadzenia mówił do sióstr składających profesję:

Bóg was od wieków wyznaczył, bo wiecie przecież, [...] że wasze powołanie nie od was, lecz od Boga pochodzi. [...] Już przed stworzeniem nieba i ziemi, przed powstaniem czasu Bóg was zauważył i oddzielił was w swoich planach spośród wielkiej rzeszy ludzi, przygotował wam mieszkanie w ukryciu swojej palącej miłości

Echa tych słów rozbrzmiewają zawsze gdy siostry ślubują Bogu życie według rad ewangelicznych.“Winniśmy wdzięczność Bogu za to, że wiedzie nas drogą powołania ku Niebu” - powtarzają siostry. Życie zakonne ma sens jedynie, gdy jest odpowiedzią – z miłością – na głos Powołującego. “Miłość – cóż za słowo w tym pozbawionym miłości świecie; w czasach, w których co prawda czasami używa się tego określenia, ma się je co rusz na języku, na ustach, nigdy jednak w sercu. W czasach pełnych waśni, zazdrości, nieżyczliwości, w czasach, które szczycą się posiadaniem wielorakiej wiedzy, ale nie mają pojęcia o cnocie, która przybliża niebo do ziemi, a ziemię do nieba”. Te słowa Ojca Założyciela wypowiedziane przed laty są nadal aktualne.

Zgodnie z wolą założyciela Zgromadzenia ks.Roberta Spiske duchowość sióstr św. Jadwigi opiera się na ślubowaniu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przez które siostry oddają się całkowicie Bogu i służbie potrzebującym.

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j